Sparkalkylatorn

Uträkningen av resultaet beräknas med dessa antaganden:

  1. Ingen ränta på insatt månadskapital för innevarande år. Månadsbeloppet multipliceras med 12 (antalet månader per år) och en årsräntan läggs på baserat på den summan nästa år.
  2. Om skatt på räntan inkluderas i beräkningen dras skatten ifrån varje år.  

All handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.